GCLUBSTAR OFFICIAL เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หน้าหลัก Uncategorized

Google Classroom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

Google Classroom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

Google Classroom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? ก่อนที่เราจะไปรับรู้ประโยชน์ของเจ้า Google Classroom นั้น มาเริ่มจากการทำความรู้จักกับ Google Classroom กันก่อนดีกว่า

Google Classroom คืออะไร
Classroom เปิดให้บริการสาหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์ Classroom ได้รับการออกแบบมา เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้อง สิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักศึกษา
แต่ละคน ได้โดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟ สล็อต สำหรับแต่ละงาน และ นักเรียน นักศึกษา แต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน

Google Classroom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ถือเป็น นวัตกรรมการศึกษา Educational Innovation หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบัน มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และมีประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer Aids Instruction การใช้แผ่น
วิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ Interactive Video สื่อหลายมิติ Hypermedia และอินเทอร์เน็ต Internet เหล่านี้ เป็นต้น
นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ Interactive Video สื่อหลายมิติ Hypermedia และอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้
เทคโนโลยีทางการศึกษา Educational Technology ตามรูปศัพท์ เทคโน หรือวิธีการ + โลยี หรือวิทยา หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนำวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ joker วัสดุ อุปกรณ์ และ วิธีการต่าง ๆ

Google Classroom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom

  1. ตั้งค่าได้ง่ายดาย โดยผู้สอนสามารถ เพิ่มผู้เรียนได้โดยตรง หรือแชร์รหัส เพื่อให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนได้ การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว
  2. ประหยัดเวลา กระบวนการของงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ PGSLOT ทำให้ผู้สอนสร้าง ตรวจ และ ให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็วในที่เดียวกัน
  3. ช่วยจัดระเบียบ ผู้เรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสำหรับชั้นเรียน ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
  4. สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น Classroom ทำให้ผู้สอนนั้น สามารถส่งประกาศ และ เริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที ผู้เรียนสามารถแชร์ แหล่งข้อมูลกันหรือ ตอบคาถามในสตรีมได้รวดเร็ว
  5. ประหยัดเวลา และปลอดภัย เช่นเดียวกับ บริการอื่นๆ ของ Google Apps for Education คือ Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูล ของผู้เรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสำหรับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนของการเข้าร่วมชั้นเรียนครั้งแรก
เปิดโปรแกรม Google Chrome
จากนั้น พิมพ์ classroom.google.com
แล้วป้อนอีเมล์ของคุณ เลขประจำตัวนักเรียน @ web3.dora.ac.th ตัวอย่างเช่น 91259 @ web9.dura.ac.th
จากนั้น ป้อนรหัสผ่าน ถ้าไม่ทราบให้ถามครูประจำชั้น
เลือก เริ่มต้นใช้งานโดยเลือก ฉันเป็น นักเรียน
และกด เข้าร่วม การเข้าชั้นเรียนทดลองของตนเอง

Google เปิดตัวเครื่องมือใหม่ล่าสุด Classroom joker gaming เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนในโรงเรียน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Apps for Education ซึ่งเป็นบริการที่ Google ได้เข้าไปร่วมมือกับสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้าไปจัดให้บริการ อีเมล ปฏิทิน และเอกสารบนเว็บฟรีๆ สำหรับการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาบริการ Google Classroom เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการศึกษาถูกออกมาเพื่อให้ครูมีเวลา ที่ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้นใน แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ betufa ขณะเดียวกันนักเรียน ก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ความสามารถหลัก ๆ ของ Google Classroom มีดังต่อไปนี้
1 สร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs , Drive และ Gmail โดยครูสามารถตรวจข้อมูล การเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำแนะนำกับนักเรียน และนักศึกษา ได้ตลอดเวลา
2 เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ช่วยให้สามารถให้คำแนะนำ กับนักเรียน และนักศึกษา ได้ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้อยู่ในโรงเรียน หรือสถานศึกษา
3 สามารถจัดหมวดหมู่โฟลเดอร์เก็บข้อมูลของ นักเรียนแต่ละคน และนักเรียนแต่ละคน ก็สามารถใช้ข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย

Google Classroom มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ประโยชน์ต่อการใช้งาน Google Classroom
1 เตรียมการได้ง่าย ครูสามารถเพิ่มนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์รหัส เพื่อให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครูเดียว ผ่านบัญชีอีเมล์ Google Apps for Education
2 ประหยัดเวลา กระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทำให้ครู อาจารย์ สร้าง ตรวจ และให้เกรดงานได้ใน ที่เดียวกัน
3 ช่วยจัดระเบียบนักเรียน สามารถดูงานทั้งหมด ของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสำหรับชั้นเรียน ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
4 สื่อสารกันได้ดีขึ้น Classroom ทำให้ครูส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์ แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคำถามในสตรีมได้
5 ประหยัดและปลอดภัย Google Classroom ไม่มีโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือ ข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาในการโฆษณา และ ให้บริการฟรีสำหรับโรงเรียน และสถานศึกษา
6 ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ สามารถเข้าถึง Google Classroom ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ต่างๆ

แล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงควรจะรู้ถึงประโยชน์ของเจ้า Google Classroom นั้นเอง เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับข้อมูลดีที่นำมากกัน หากอยากรู้เพิ่มเติม 6 ซีรี่ย์เกาหลี ห้ามพลาด!

Last Update : 15 กรกฎาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)